Over

Dagelijks worden de rechten van de mens in de wereld nog geschonden door onder andere overheden of machtsstructuren die zich in een land plaatsvinden. Het doel van deze blog is het creeren van awareness rond   humanitaire thema’s en hierdoor in te zetten voor naleving van de mensenrechten en primaire vrijheden van de mens te beschermen en bevorderen. Dit is dan ook een plek waar ‘awareness’ wordt uitgedrukt in beelden, verhalen en muziek om zo humanitaire thema’s onder de aandacht te brengen, situaties bespreekbaar te maken en daarmee men in beweging te brengen om situaties positief te veranderen. Naast het creëren van ‘awareness’ richt deze site ook op het preventief te werk gaan, door op dezelfde vorm als het creeren van awareness een stukje educatie mee te geven.

Hoewel deze site zich openstelt voor alle doelgroepen, wilt het zich toch het meest richten op het bereiken van de doelgroep, jongeren en of jongvolwassenen. Zij zijn de toekomst en hebben de meeste kracht en capaciteit om sociale en politieke verandering teweeg te brengen.